Välkommen till Returlogistik

Returlogistik är ett ungt företag. Det grundades 2004 av Nils G Storhagen och Tobias Falk baserat på en gedigen kunskap om logistik och på en övertygelse om att miljö- och klimatfrågorna skulle komma att växa sig allt starkare. Vi såg dessutom returflöden som ett generellt logistiskt eftersatt område.

Effektiva logistiklösningar för en bättre miljö

Efter de gångna årens verksamhet kan vi konstatera att tiden har arbetat till Returlogistiks fördel. Miljö- och klimatfrågorna har fått ordentlig tyngd och fler och fler upptäcker den i sammanhanget stora potential som finns i bättre logistiska lösningar.

Teori och praktik i framkant

En viktig del i vår profil är att ligga på framkant i det vi gör, men att också vara mycket angelägna om att kombinera teori med praktisk tillämpning. Det speglas tydligt i våra två verksamhetsgrenar; konsultrollen och rollen som tredjepartslogistiker.