Om returlogistik

Om returlogistik

Returlogistik är ett ungt företag. Det grundades 2004 av Nils G Storhagen och Tobias Falk baserat på en gedigen kunskap om logistik och på en övertygelse om att miljö- och klimatfrågorna skulle komma att växa sig allt starkare. Vi såg dessutom returflöden som ett generellt logistiskt eftersatt område.

Effektiva logistiklösningar för en bättre miljö

Efter de gångna årens verksamhet kan vi konstatera att tiden har arbetat till Returlogistiks fördel. Miljö- och klimatfrågorna har fått ordentlig tyngd och fler och fler upptäcker den i sammanhanget stora potential som finns i bättre logistiska lösningar.

Teori och praktik i framkant

En viktig del i vår profil är att ligga på framkant i det vi gör, men att också vara mycket angelägna om att kombinera teori med praktisk tillämpning. Det speglas tydligt i våra två verksamhetsgrenar; konsultrollen och rollen som tredjepartslogistiker.

Effektiva logistiklösningar för en bättre miljö

Efter de gångna årens verksamhet kan vi konstatera att tiden har arbetat till Returlogistiks fördel. Miljö- och klimatfrågorna har fått ordentlig tyngd och fler och fler upptäcker den i sammanhanget stora potential som finns i bättre logistiska lösningar.

Teori och praktik i framkant

En viktig del i vår profil är att ligga på framkant i det vi gör, men att också vara mycket angelägna om att kombinera teori med praktisk tillämpning. Det speglas tydligt i våra två verksamhetsgrenar; konsultrollen och rollen som tredjepartslogistiker.

Vår affärsidé

”Med det faktum att alla flöden framåt av material och varor alltid omfattas av returflöden vill vi stödja företag och organisationer att utveckla och driva flödena på bästa möjliga företagsekonomiska och miljömässiga sätt. Vår konkurrenskraft baseras på vår specialistkompetens och erfarenhet från effektiva flöden och grunden för vår lönsamhet är kundens besparingar.”

Vår affärsidé

”Med det faktum att alla flöden framåt av material och varor alltid omfattas av returflöden vill vi stödja företag och organisationer att utveckla och driva flödena på bästa möjliga företagsekonomiska och miljömässiga sätt. Vår konkurrenskraft baseras på vår specialistkompetens och erfarenhet från effektiva flöden och grunden för vår lönsamhet är kundens besparingar.”

Returlogistik är en utpräglad nätverksorganisation. Genom åren har ett väl etablerat nätverk byggts upp, vilket också möjliggör en hög grad av kundanpassning. Bolaget grundades av Nils G Storhagen och Tobias Falk.

Nils G Storhagen

Tel: 070 – 564 02 70
nils.storhagen@returlogistik.se

VD och docent i logistik. Inriktning mot Logistics Management, Supply Chain Management och Lean Production. Konsult, lärare och forskare. Mångårig erfarenhet från konsult- och utvecklingsarbete inom både industri- och tjänstsektorn. Uppskattad och ofta anlitad föredragshållare. Författare av ett antal management- och logistikböcker.

Tobias Falk

Tel: 073 – 513 17 40
tobias.falk@returlogistik.se

Mångårig erfarenhet från konsult- och utvecklingsarbete inom industri- och tjänstesektorn. Såväl privat som offentlig sektor. Verksam inom logistik och managementområdet. Ofta anlitad lärare och föredragshållare.

Niclas Carlsson

Tel: 073 – 362 61 19
niclas.carlsson@returlogistik.se

Niclas har mångårig erfarenhet av konsult-, utbildnings- och utvecklingsuppdrag inom flertalet olika branscher, såväl inom privata och offentliga verksamheter. Ofta anlitad som lärare och föredragshållare. Brinner för genomtänkta och hållbara lösningar inom logistik, produktion/driftsäkerhet och management.