Specialister på effektiva returlösningar

Specialister på effektiva returlösningar

Returflöden omfattar alltid framflöden, därför utvecklar vi alltid de totala flödena. Vi är en konsultpartner och vi är en tredjepartsaktör, TPL, för utveckling, operativt genomförande och drift.

Returlogistik är ett hungrigt företag som grundades 2004 baserat på en gedigen kunskap om logistik och på en övertygelse om att miljö- och klimatfrågorna skulle komma att växa sig allt starkare. Tiden har visat att vi haft rätt.

Effektiva returlösningar –  är du nöjd med dina?

Är du nöjd med din returhantering? Saknar du en returhantering som du borde ha? Sköter någon annan returerna åt dig – har du i så fall kontroll? Vad kostar egentligen returerna?

Det här är frågor vi ofta möter. Framflödena är ofta mycket effektiva, medan returflödena är eftersatta och kostsamma. Typexempel är reklamationer och hantering av lastpallar, burar och returlådor.

Effektiva returlösningar –  är du nöjd med dina?

Är du nöjd med din returhantering? Saknar du en returhantering som du borde ha? Sköter någon annan returerna åt dig – har du i så fall kontroll? Vad kostar egentligen returerna?

Det här är frågor vi ofta möter. Framflödena är ofta mycket effektiva, medan returflödena är eftersatta och kostsamma. Typexempel är reklamationer och hantering av lastpallar, burar och returlådor.

Referenser

Samordnad varudistribution

I Växjö finns ett intresse av att minska mängden lastbilar, som lastar av varor inne i City. Detta skulle ge både förbättrad miljö och ökad trafiksäkerhet. Tillsammans med Växjö kommun och Citysamverkan har…

Retursystem Byggpall

Returlogistik har i uppdrag av den svenska byggbranschen att genomföra och ansvara för Retursystem Byggpall.