Specialister på hållbara återbrukslösningar

Specialister på hållbara återbrukslösningar

Vi erbjuder specialistkompetens och erfarenhet från effektiva och hållbara flöden

Returlogistik grundades 2004 baserat på en gedigen kunskap om logistik och på en övertygelse om att miljö- och klimatfrågorna skulle komma att växa sig allt starkare. Tiden har visat att vi haft rätt.

Effektiva returlösningar –  är du nöjd med dina?

Returlogistik ansvarar, utvecklar och samordnar Retursystem Byggpall som är ett av byggbranschens bäst fungerande återbrukssystem i stor skala. Vi hjälper även till att utveckla befintliga eller nya lösningar som är hållbara över tid.

Effektiva returlösningar –  är du nöjd med dina?

Referenser

Samordnad varudistribution

I Växjö fanns ett intresse av att minska mängden lastbilar, som lastar av varor inne i City. Detta skulle ge både förbättrad miljö och ökad trafiksäkerhet. Tillsammans med Växjö kommun och Citysamverkan har….

Retursystem Byggpall

Returlogistik har i uppdrag av den svenska byggbranschen att genomföra och ansvara för Retursystem Byggpall.