Referensuppdrag

Exempel på referensuppdrag:

Samordnad varudistribution

I Växjö finns ett intresse av att minska mängden lastbilar, som lastar av varor inne i City. Detta skulle ge både förbättrad miljö och ökad trafiksäkerhet. Tillammans med Växjö kommun och Citysamverkan har Returlogistik medverkat vid en analys av varuflödet in till Växjö City, för att se vilka förbättringsmöjligheter som finns. Analysen har bland annat gjorts genom simulering, som jämför nuvarande varuflöde med ett samordnat flöde. Resultatet av analysen har blivit ett beskrivet koncept för samordning av varutransporter in till Växjö City samt beräkning av vilken potential som finns att minska mängden lastbilar inne i Växjö City. Arbetet planeras nu gå vidare i form av ett pilotprojekt, där konceptet ska tillämpas och testas praktiskt.

Byggbranschen

Returlogistik har utvecklat ett nationellt branschgemensamt retursystem för lastpallar och har nu ansvaret för genomförande och drift av Retursystem Byggpall.
Se www.byggpall.se

Dagligvarubranschen

Returlogistik arbetar aktivt för att skapa bättre anpassade och effektivare returlösningar för lastpallar, bl a inom PIL-projektet (Pallar Inom Livsmedelsbranschen).

Sjukvård

Returlogistik medverkar till att utveckla innovativa och effektivare lösningar för såväl framåt- som returflöden avseende tvätt av textilier inom sjukvården. System som styrningsmässigt är baserade på RFID.