Returlogistiks tjänster

Tjänsterna har ett fokus mot logistik och effektiva flöden, med en specialistkompetens mot returflöden. Returlogistik AB har två huvudroller:

Konsultpartner

Att utreda, utveckla och ge förslag till nya och bättre lösningar.

Tredjepartslogistiker, TPL

Att genomföra förändringar och att operativt driva hela logistiksystem.

Bägge rollerna omfattas ofta i Returlogistiks projekt, men de erbjuds naturligtvis också oberoende av varandra.

Se vidare under våra arbetssätt!