Affärsidé

”Med det faktum att alla flöden framåt av material och varor alltid omfattas av returflöden vill vi stödja företag och organisationer att utveckla och driva flödena på bästa möjliga företagsekonomiska och miljömässiga sätt. Vår konkurrenskraft baseras på vår specialistkompetens och erfarenhet från effektiva flöden och grunden för vår lönsamhet är kundens besparingar.”